Verejné obstarávanie

Výskumný ústav mliekárenský, a.s. realizuje verejné obstarávanie.

Súťažné podklady a Jednotný európsky dokument - formulár si môžete stiahnúť v Súboroch na prevzatie: http://www.vumza.sk/subory-na-prevzatie/category/2-vum

Vytlačiť