Rozsah činnosti

Zoznam vybraných skúšobných metód vykonávajúcich skúšobným laboratóriom EXAMINALA:

Okrem výkonu skúšok poskytuje skúšobné laboratórium svojim zákazníkom poradenstvo pri výbere vhodných skúšobných metód, meracích a pomocných zariadení a pri zabezpečovaní kvality skúšania.

SL zasiela zákazníkom výsledky skúšok, ako aj podpísané protokoly o skúškach elektronicky z e-mailovej adresy:  Na prezeranie výsledkov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač súborov v pdf formáte. Funkčnosť je otestovaná na programe Acrobat Reader DC (Acrobat_Reader_DC).

 

 

Vytlačiť