Výskumný ústav mliekárenský a.s., Žilina

VÚM a.s. pôsobí ako celoslovenská vedecko-výskumná základňa s cieľom poskytovať odborné služby pre producentov mlieka, mliekarenské podniky, ako aj ďalšie príbuzné organizácie. Jedná sa o výskum v oblasti výroby a spracovania mlieka, vývoj analytických metód, vývoj nových výrobkov, skúšanie mlieka a mliečnych výrobkov, odborné poradenstvo, legislatívnu činnosť, o vedecko-technické informácie, odborné školenia a pod.

V rámci obchodnej činnosti dodáva pre výrobcov a spracovateľov mlieka pomocné látky, v problematike výroby a spracovania mlieka spolupracuje s mnohými domácimi i zahraničnými výskumnými ústavmi a profesijnými organizáciami. 

Základná činnosť VÚM, a.s.

 

 

 

Vytlačiť